“Zostań VIP-em na Pyrkonie” – regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU “Zostań VIP-em na Pyrkonie”

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Storytel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brechta 7 („Organizator”).

1.2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla osób, które są użytkownikami aplikacji Storytel.

1.3. Konkurs trwa od 18.04.2017r. do 23.04.2017r., do godz. 12:00.

1.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 24.04.2017r., a informacja o zwycięzcy zostanie umieszczona na fanpage’u Pyrkon (https://www.facebook.com/Pyrkon/?fref=ts)

 

 1.      WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na http://www.storytel.pl/pyrkon2017  oraz wypełnienie zadań określonych w pkt. 3 Regulaminu Konkursu.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu konkursu. Spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w regulaminie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu komunikacji ze zwycięzcami oraz wysyłki nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

   

 1. KONKURS – ZASADY I PRZEBIEG

3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu  czuwa Osoba wyznaczona przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorem”).

3.2.    Nad prawidłowym przyznaniem nagród czuwa 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Komisją Konkursową”).

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy do 23.04.2017, do godz. 12:00 zarejestrować się w serwisie storytel.pl i  opublikować na wall’u fanpage’a Pyrkon (https://www.facebook.com/Pyrkon/?fref=ts) pod postem konkursowym, komentarz z opisem ulubionego audiobooka z oferty Storytel wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ten został wybrany.

3.4. Wyboru najciekawszych i najkreatywniejszych opisów dokona specjalnie powołana przez Organizatora 3 osobowa Komisja Konkursowa.

3.6. Na podstawie umieszczonych wpisów komisja konkursowa wybierze osobę, która jako nagrodę główną otrzyma:

 1. Przejazd z dowolnego miejsca w Polsce do Poznania na Festiwal Fantastyki Pyrkon dla wygranego i jego przyjaciół (łącznie max. 6 osób)
 2. Wejście VIP, bez kolejki na Festiwal Fantastyki Pyrkon dla wygranego i jego przyjaciół (max. 6 osób)
 3. Pobyt w specjalnej strefie “VIP storytel”, w której do dyspozycji wygranego będzie dwuosobowe łóżko, umożliwiające nocleg na terenie Festiwalu Fantastyki Pyrkon
 4. Kolację z Kubą Ćwiekiem podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon

Organizator może przyznać dodatkowe nagrody w postaci gadżetów reklamowych Storytel dla 3-5 osób.

3.7. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin Konkursu,
 2. zarejestrować się na www.storytel.pl/pyrkon
 3. do 23.04.2017, do godz. 12:00.  opublikować na wall’u fanpage’a Pyrkon, pod postem konkursowym, komentarz z opisem ulubionego audiobooka z oferty Storytel wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ten został wybrany.

3.8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymanie informacji o przyznanej nagrodzie.

3.9. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do zablokowania/ usunięcia z fanpage’a Pyrkon opisów oraz zdjęć,  bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, który:

 1. narusza prawo obowiązujące w Polsce,
 2. narusza prawa i uczucia osób trzecich,
 3. zawiera i obrazuje treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. zawiera treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 4. zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
 5. narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

4.0. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 3.9. Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

 1.             ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

4.1. Ocena opublikowanych, konkursowych prac dokonywana będzie przez powołaną przez Organizatora 3-osobową komisję, która wybierze najbardziej kreatywne zdjęcie wraz opisem.

4.2. W Konkursie Użytkownik, może opublikować tylko jeden opis związany z tematyką konkursu.

4.3. Organizator ma prawo do przyznania nagród specjalnych/ dodatkowych w porozumieniu z Komisją Konkursową.

4.4. Nagrody w Konkursie ufundowane są przez firmę Storytel Sp. z o.o.

4.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do firmy Storytel Sp. z o.o.

4.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

     

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na fanpage’u Pyrkon 24.04.2017.

5.2. Uczestnicy, którzy otrzymają miano zwycięzców, zostaną poproszeni o podanie w bezpośredniej wiadomości na fanpage’u Pyrkon na Facebook’u numeru telefonu bądź e-maila w celu zrealizowania zamówienia.

5.3. W przypadku braku odpowiedzi i/lub niepodaniu adresu w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników nagroda przepada i w tej sytuacji Komisja ma prawo wyboru kolejnego zwycięzcy.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5.6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

 1. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych tekstów i zdjęć. Uczestnik, wyraża zgodę na nieodpłatne ich rozpowszechnianie w sposób określony w Regulaminie.

6.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji treści będących odpowiedzią na postawione w konkursie zadanie.

6.3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z treści odpowiedzi i zdjęć w celach promujących markę i związanych z działaniami komunikacyjnymi Organizatora.

6.4. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z treści zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie treści na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania treści i zdjęć.

6.5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z zamieszczonych zdjęć i opisów Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

6.6. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

      

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres organizatora konkursu e-mail support@storytel.pl.

7.2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.4. Nadesłane w ramach Konkursu dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.

7.5.  Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie  uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

“Zostań VIP-em na Pyrkonie” – regulamin konkursu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s